Rezultati pretraživanja: Projekti
Filtriraj
  • Projekti (339)

Primjenske Informacijske usluge za raspodjeljena računalana okruženja (Application Information Services for Distributed Computing Environments AIS-DC)

Cloud computing  apstrahira tradicionalno oslanjanje na lokalno dostupan hardver i konfiguracije u infrastrukturu-kao-uslugu (infrastructure-as-a-service - IaaS) i software-kao-uslugu (software-as-a-service - SaaS) paradigmi. Da bi se ostvarilo rasprostranjivanje usvajanja cloud computing-a, dosljedna (idealna, dobro definirana) Kvaliteta usluge (Quality of Service - QoS) treba biti dostavljena  krajnjim korisnicima. Održavano od strane poslužitelja „oblaka“ ...
Sedmi okvirni program za razvoj i istraživanje
0,00
01.06.2011
31.05.2015