Rezultati pretraživanja: Projekti
Filtriraj
  • Projekti (339)

Površinski aktivne tvari, procesi u otopinama i na međupovršinama

Istraživanja međudjelovanja iona, molekula, molekula u pobuđenim stanjima i radikala u modelnim sustavima temelj su boljeg razumijevanja i kontrole kemijskih reakcija i procesa ili mehanizama kojim se odvijaju. Spontano samoorganiziranje molekula površinski aktivnih tvari u supramolekule, veličine od nano do više mikrometara, predstavlja idealan modelni sustav za oponašanje brojnih prirodnih i ljudskom aktivnošću stvorenih složenih sustava. Glavna svrha projekta je proširiti temeljno znanje o fizikalno-kemijskim procesima u otopinama i na međupovršinama u sustavima s površinski aktivnim tvarima. Specifični ciljevi istraživanja su: (1) istraživanje faktora/mehanizama koji kontroliraju samoorganizaciju površinski aktivnih tvari i transformaciju od micela do tekućih kristala i dalje do krute faze, te (2) korištenje samoorganizacije površinski aktivnih tvari kao “alat“ za kontrolu mehanizama i kinetike procesa u složenim sustavima. Cilj nam je dizajnirati supramolekule specifičnih struktura, a time i kontrolirati njihova svojstva, variranjem strukture površinski aktivne tvari i/ili podešavanjem stanja u otopini. Naše istraživanje usmjerit će se na studij utjecaja stupnja oligomerizacije u oligomernim površinski aktivnim tvarima na oblik i veličinu micela, te mehanizme transformacije u vesikule. Stanje u otopini podesit će se variranjem molnog omjera i ukupne koncentracije suprotno nabijenih površinski aktivnih tvari. Promjena strukture supramolekule poticat će se povećanjem privlačnih međudjelovanja hidrofilnih grupa na površini supramolekule (elektrostatska privlačenja, vodikove veze). Nadalje, koristit će strukturna manipulacija na molekulskoj i/ili supramolekulskoj razini za kontrolu nastajanja, kristalnog rasta i transformacije biominerala u otopinama površinski aktivnih tvari, te za istraživanje fizičko-kemijskih procesa, reakcijskih mehanizama i kinetike slobodnih radikala i pobuđenih stanja u otopinama i u micelama kao nanoreaktorima. Korištenjem velikog broj uobičajenih i modernih tehnika/metoda (raspršenje, spektroskopija, mikroskopija, vremenski razlučene metode) osigurat će se dobivanje niza jedinstvenih eksperimentalnih podataka za rasvjetljavanje mehanizama procesa u složenim sustavima s površinski aktivnim tvarima. Osim doprinosa temeljnom znanju, predložena istraživanja od koristi su za biomedicinu, klasične i moderne tehnologije, ekologiju itd.
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
0,00
01.02.2007
31.12.2011