Rezultati pretraživanja: Projekti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Projekti (339)

Ekološko modeliranje za održivo upravljanje resursima

Glavni istraživač: Tarzan LegovićTrajanje: Od: 01.01.2007 do 01.01.1970

Ekotoksični učinci onečišćenja na morske organizme

Antropogeno onečišćenje karakterizirano je raspršenim unošenjem onečišćivača u sve dijelove biosfere pa tako nema ekosustava bez tragova ljudske aktivnosti jer su i nenaseljeni dijelovi pod...
Glavni istraživač: Nevenka BihariTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Ekotoksikološko značenje ABC transportnih proteina u vodenih organizama

Glavni istraživač: Tvrtko SmitalTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Eksperimentalna fizika na LHC energijama

Glavni istraživač: Krešo KadijaTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Eksperimentalne tehnike kvantne komunikacije i kvantne informacije

Glavni istraživač: Mario StipčevićTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Eksperimentalno istraživanje atomske jezgre: struktura i reakcije

Glavni istraživač: Suzana SzilnerTrajanje: Od: 01.02.2001 do 31.12.2011

Elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše tvornice elektroda i ferometala u Šibeniku

Projektni zadatakProvesti analize i izraditi elaborat o stanju okoliša na području buduće plaže na području bivše Tvornice elektroda i ferolegura u Šibeniku (TEF). Naložene su sljedeće...
Glavni istraživač: Neven CukrovTrajanje: Od: 10.01.2011 do 17.04.2011

Elektroaktivni filmovi za ekološki prihvatljivu konverziju i pohranu energije

Predloženo istraživanje je fokusirano na pripravu i karakterizaciju tankih filmova elektrokemijski aktivnih anorganskih i organskih materijala na vodljivim substratima s općenitim ciljem...
Glavni istraživač: Višnja Horvat-RadoševićTrajanje: Od: 02.01.2007 do 01.01.1970

Elektroanalitička istraživanja mikrokristala i tragova otopljenih supstanci

Svrha rada je razvoj elektrokemijskih metoda za analizu krutina i tragova otopljenih elektroaktivnih tvari. Cilj rada je unapređenje elektroanalitičke metodologije i elektrokemijske teorije. Radna...
Glavni istraživač: Milivoj LovrićTrajanje: Od: 02.01.2007 do 01.01.1970

Elektronska svojstva hibridnih nanostruktura

Glavni istraživač: Željko CrljenTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011