Rezultati pretraživanja: Projekti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Projekti (339)

Istraživanje odnosa strukture i biološke aktivnosti polifenola

Glavni istraživač: Bono LučićTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2012

Istraživanje Pd(II) i Pt(II) ciklometaliranih kompleksa azobenzena NMR spektroskopijom

Glavni istraživač: Manda ĆurićTrajanje: Od: 01.02.2012 do 01.01.1970

Istraživanje tragova ekotoksičnih metala u vodama, sedimentu i bioti Nacionalnog Parka Mljet

Do započinjanja ovog Projekta nikada nije istraživana prostorna i vremenska raspodjela tragova ekotoksičnih metala Cd, Cu, Hg, Pb, Zn u morskoj vodi, sedimentu i bioti u akvatoriju Nacionalnog...
Glavni istraživač: Vlado CuculićTrajanje: Od: 20.12.2004 do 02.04.2008

Istraživanje tragova metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec

Razmatranjem svih dostupnih rezultata koncentracije metala u podzemnim vodama vodocrpilišta Petruševec uočeno je da su vrlo često vrijednosti koncentracija metala bile ispod granice detekcije...
Glavni istraživač: Neven CukrovTrajanje: Od: 01.11.2011 do 30.06.2012

Izgradnja hrvatskoga kemijskog nazivlja

Glavni istraživač: Lidija Varga-DefterdarovićTrajanje: Od: 01.04.2009 do 31.03.2010

Izloženost metalima i njome uzrokovani učinci na dagnje: Integrirani pristup - vezane analitičke tehnike i biomarkeri

Glavni istraživač: Marijana ErkTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2011

Kalibracija paleo-okolišnih zapisa u recentnoj sedri

Paleo-okolišne interpretacije temeljene na geološkim i geokemijskim pokazateljima osnovica su za naše razumijevanje prošlih i sadašnjih klimatskih i okolišnih promjena.Točnost, većine...
Glavni istraživač: Neven CukrovTrajanje: Od: 01.01.2012 do 31.12.2013

Karakterizacija i identifikacija peludi metodama vibracijske spektroskopije i kemometrikom

   Biokemijska analiza peludi omogućuje jednostavnu i pouzdanu procjenu međudjelovanja biljaka i okoliša, uključujući i utjecaj globalne promijene klime na biljne zajednice. No, kako...
Glavni istraživač: Boris ZimmermannTrajanje: Od: 29.05.2011 do 30.11.2011

Karakterizacija međudjelovanja biopolimernih 3D nosača i stanica

Pri bilo kojoj implantaciji, uslijed nepodudarnosti između implanta i tkiva, javalju se različite komplikacije od kojih su najopasnije infekcija i imuni odgovor organizma. Danas se zato velika...
Glavni istraživač: Darija JurašinTrajanje: Od: 29.05.2011 do 30.11.2011

Kavezasti spojevi: ugradbne jedinice u molekularnim sustavima

Glavni istraživač: Kata MajerskiTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011