Rezultati pretraživanja: Projekti
Sortiranje
A-Z|Z-A
Filtriraj
  • Projekti (339)

Integrabilni sustavi

Glavni istraživač: Zoran ŠkodaTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2012

Integracija geokemijskih laboratorijskih tehnika, terenskih in-situ mjerenja i hiperspektralnog zračno nošenog daljinskog opažanja za procjenu rizika za okoliš

Glavni istraživač: Stanislav Frančišković-BilinskiTrajanje: Od: 01.09.2009 do 31.08.2011

Interactions of organic additives with calcite crystals of different morphologies

Precipitated calcium carbonate (PCC) is a synthetic mineral product, which has foundapplication in various industrial fields, mainly as filler and/or pigment. However, theapplication of PCC is...
Glavni istraživač: Marko UkrainczykTrajanje: Od: 29.05.2011 do 30.11.2011

Interakcija nanočestica i stanica: Molekularni signalni put stanice induciran pomoću orginalno sintetiziranih nanomaterijala

Glavni istraživač: Marijan GotićTrajanje: Od: 01.01.2010 do 31.12.2011

IPA INNO

Opis projekta HR
Glavni istraživač: Dr. Hrvoje ZorcTrajanje: Od: 06.12.2011 do 31.01.2012

Istraživanja faktora koji utječu na svojstva nanočestica metala i metalnih oksida

Glavni istraživač: Mira RistićTrajanje: Od: 01.01.2012 do 31.12.2013

Istraživanja kemijske reaktivnosti

Istraživanja kemijske reaktivnosti su u središtu interesa moderne kemije. Na tom području izniman doprinos, pored eksperimentalnih, daju teorijska i računska istraživanja. Danas je moguće...
Glavni istraživač: Aleksandar SabljićTrajanje: Od: 01.02.2007 do 31.12.2011

Istraživanje električne mobilnosti i dielektrične relaksacije bioaktivnog stakla

Glavni istraživač: Andrea Moguš-MilankovićTrajanje: Od: 01.01.2010 do 31.12.2011

Istraživanje i iskorištavanje bakterijske raznolikosti u priobalnom području zapadne Istre s naglaskom na aktinomicete

Glavni istraživač: Dušica VujaklijaTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2012

Istraživanje novih gvanidina kao potencijalnih superbaza i bifunkcionalnih senzora u plinskoj fazi

Gvanidini supstituirani različitim alkilnim i arilnim supstituentima predstavljaju interesantnu klasu neutralnih organskih superbaza primijenjivih kod različitih industrijski važnih reakcija...
Glavni istraživač: Zoran GlasovacTrajanje: Od: 01.01.2011 do 31.12.2012