Rezultati pretraživanja: Projekti
Filtriraj
  • Projekti (339)

Analiza višespektralnih podataka

Cilj prve dvije godine projekta bio je ocjena performanse rada algoritama analize nezavisnih i rijetkih komponenata na problemima dekompozicije višespektralne i hiperspektralne slike. Cilj treće godine projekta bio je komparativna analiza navedenih algoritama na problemu demarkacije tumora kože nenadziranom segmentacijom RGB slike. Ciljevi za četvrtu i petu godinu projekta vezani su uz metode: (i) faktorizacije tenzora i njihove primjene u segmentaciji i dekonvoluciji višespektralne slike, te izdvajanju značajki iz proteinskih i genskih nizova, te višespektralne slike tumora s primjenom u dijagnostici oboljenja; (ii) nelinearne separacije signala s primjenama u poboljšanju kontrasta i segmentaciji višespektralne slike u patologiji, te višefazne CT slike; izdvajanju čistih komponenata u spektroskopiji (FT-IR, NMR) i masenoj spektrometriji s krajnjim ciljem detekcije biomarkera; razvoju regresijskih modela u predikciji antitumorske aktivnosti kemijskih spojeva . U prethodnih 60 mjeseci svi ciljevi na projektu su ostvareni.
Tehničke znanosti > Računarstvo > Obradba informacija
višespektralna slika, neneadzirane dekompozicije, faktorizacije matrica, faktorizacije tenzora, bioinformatika, kemometrija
Znanstveni projekti Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
098-0982903-2558
Jedini subjekt
200.000,00
Medicinski fakultet u Splitu
Na projektu su ostvareni rezultati sa komercijalnim potencijalom koji su patentno zaštićeni. Metoda za izdvajanje analita s primjenom u identifikaciji biomarkera je patentno zaštićena u SAD-u:

I. Kopriva, I. Jerić, Method of and system for blind extraction of more pure components than mixtures in 1D and 2D NMR spectroscopy and mass spectrometry combining sparse component analysis and single component points, US Patent 8,165,373, 24. 4. 2012.

Metoda za robusnu demarkaciju tumora dekompozicijom višespektralne slike u postupku je patentne zaštite u SAD-u, Kanadi i EU:

I. Kopriva, Method for real time tumour visualisation and demarcation by means of photodynamic
diagnosis, WO 2008/132522 A1, US Patent Application 2010/0130870 A1.
01.01.2007
30.06.2012