Rezultati pretraživanja: Projekti
Filtriraj
  • Projekti (339)

Alzheimerova bolest - uloga kolesterola na procesiranje i lokalizaciju obitelji proteina APP

Nedavna istraživanja ukazuju da razina kolesterola utječe na patogenezu Alheimerove bolesti (AB) moduliranjem proteolitičke razgradnje prekursora proteina amiloid-β (APP) i stvaranja peptida amiloid-β (Aβ), glavnog uzročnika AB. Veza između kolesterola i AB utvrđena je i u nasljednoj bolesti metabolizma kolesterola Niemann Pick tipa C (NPC), kod koje je utvrđena povećana razina peptida Aβ. Međutm, molekularni mehanizam djelovanja kolesterola na Aβ još uvijek nije poznat. Cilj ovog projekta je ispitati je li učinak kolesterola na metabolizam proteina APP i peptida Aβ uključuje djelovanje i drugih članove obitelji proteina APP, proteine APLP1 i APLP2. Analizirat ćemo je li kolesterol, uz protein APP, modulira proteolitičku razgradnju i proteina APLP1 i APLP2 te je li učinak kolesterola na metabolizam proteina APP posredovan djelovanjem proteina APLP1/2 na unutarstanični transport proteina APP. Proteini APLP1/2 su homologni proteinu APP, proteolitički se razgrađuju na sličan način kao i protein APP te reguliraju njegovu proteolizu i endozitozu. S tim u vezi, pretpostavljamo da kolesterolom-posredovane promjene proteolitičke razgradnje/transporta proteina APP mogu uključiti djelovanje proteina APLP1 i APLP2. Ova istraživanja će dopriijeti razumijevanju mehanizma djelovanja kolesterola na patogenezu AB. Učinak kolesterola na proteine APLP1/2, kao i na protein APP, će rasvijetliti je li se lijekovi za sniženje kolesterola mogu koristiti za liječenje/prevenciju Alzheimerove bolesti.
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
0,00
01.01.2010
31.12.2011