Rezultati pretraživanja: Projekti
Filtriraj
  • Projekti (339)

Adhezija liposoma na elektrodi

Predloženi projekt temelji se na primjeni elektrokemijske metode i teorijskog modela u istraživanju mehanizma adhezije liposoma na nabijenoj elektrodi. Kompleksnost mehanizma adhezije dviju nabijenih površina očituje se u postojanju lokaliziranoga adhezijskog potencijala i nelokaliziranoga elektrostatskog potencijala što do sada nije potkrepljeno u literaturi teorijskim modelom. Specifični ciljevi projekta su: (i) određivanje uloge i doprinosa  međupovršinskih sila odgovornih za adheziju liposoma na nabijenoj elektrodi, (ii) primjena teorije elastičnosti lipidnih membrana u računanju ravnotežnih oblika liposoma i njihovih svojstava na elektrodi, (iii) primjena teorije elastičnosti lipidnih membrana u određivanju kritičnih uvjeta prianjanja i pucanja na elektrodi ovisno o naboju na elektrodi i ionskoj jakosti otopine elektrolita. Predloženi projekt doprinijet će boljem razumijevanju fundamentalnih procesa važnih za vezikularni transport (intra i ekstracelularni) te reakciju stanične membrane na okolišni stres. Suradnja na zajedničkom projektu doprinijet će značajnom pomaku u fundamentalnom istraživanju mehanizma adhezije liposoma na nabijenoj elektrodi. Doprinos istraživačke grupe s Instituta Ruđer Bošković je iskustvo u elektrokemijskoj adhezijskoj karakterizaciji pojedinačnih mekih čestica (liposoma, stanica, kapljica) u vodenim otopinama elektrolita.  Istraživačka grupa s Instituta Jožef Stefan ima dugogodišnje iskustvo u teorijskom istraživanju adhezije fosfolipidnih vezikula, stanica eritrocita i morfologije agregata vezikula.
Bilateralna znanstveno-istraživačka suradnja Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa
0,00
U HRVATSKOJDr.sc. Amela. Hozić ZimmermannDr.sc. Jadranka Pečar-IlićProf.dr.sc. Ivica RužićU SLOVENIJIDr.sc. Primož Ziherl - suvoditelj projektaDr.sc. Samir El ShawishDr.sc. Ana HočevarProf.dr.sc. Saša Svetina
01.01.2010
31.12.2011